ΣΚΟΠΟΙ της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

Οι Σκοποί της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., είναι Εθνικοί και Διεθνείς, άκρως πολιτιστικοί - καλλιτεχνικοί, κοινωφελείς, αναπτυξιακοί, κοινωνικοί, ανθρωπιστικοί, φιλανθρωπικοί, εκπαιδευτικοί – επιμορφωτικοί και τουριστικοί, με κύριο χαρακτηριστικό την διάδοση, την καλλιέργεια και την υποστήριξη κάθε μορφής των τεχνών που δημιουργούνται δια των ανθρώπινων χειρών και παράλληλα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού, με την κοινοποίηση, την διάδοση, την προβολή και την προώθηση αυτών σε ευρύτερο κοινό σε παγκόσμια κλίμακα, πάντοτε όμως ρητά και μόνον επί Μη κερδοσκοπικής βάσης.

       Ειδικότερα αφορούν στη διατήρηση, τη συντήρηση, την αναβίωση, την υποστήριξη, την προαγωγή, την τόνωση, την διάδοση, την ανάπτυξη, την παρουσίαση, την προβολή, και την ανάδειξη του Ελληνικού κοσμήματος, της Ελληνικής χειροτεχνικής (αρχαίας, κλασσικής και μοντέρνας - σύγχρονης) δημιουργίας χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων και κατασκευών (ακόμα και αυτών που δημιουργούνται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας), της ελληνικής παραδοσιακής και σύγχρονης λαϊκής τέχνης και των Ελληνικών σύγχρονων δημιουργιών - έργων των εικαστικών και των πλαστικών τεχνών, με κάθε πρόσφορο μέσο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

       Παράλληλα η ενίσχυση, η ανάδειξη και προβολή ελληνικών πολιτιστικών ρευμάτων ή  νοοτροπιών, η προσέγγιση, έρευνα και παρουσίαση τους, η στήριξη της ελευθερίας και της ανεξάρτητης έκφρασης του δημιουργού – καλλιτέχνη και η ανάπτυξη εν γένει κάθε δραστηριότητας που συμβάλλει στην εξέλιξη των τεχνών και επιστημών και στην προβολή όλων των μορφών τέχνης που δημιουργούνται δια των ανθρώπινων χειρών και παράλληλα στην προβολή, τη διάδοση, την προώθηση και την ανάπτυξητου σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού.

       Επίσης ταυτόχρονα στην οργανωμένη παρουσίαση, προώθηση, προβολή και ανάδειξη των Ελλήνων Δημιουργών και Καλλιτεχνών, καθώς και την συμβουλευτική, την εκπαιδευτική, την επιμορφωτική και την επιχειρηματική καθοδήγηση, στήριξη και ανάπτυξη αυτών, ιδιαίτερα δε των Νέων πρωτοεμφανιζόμενων ταλαντούχων Ελλήνων δημιουργών - καλλιτεχνών και των Ελλήνων σχεδιαστών (designers) χειροτεχνικών κοσμημάτων, χρηστικών και διακοσμητικών χειροτεχνικών αντικειμένων, όπως επίσης παράλληλα και των Eλλήνων αυτοδίδακτων φυσικών προσώπων (ερασιτέχνες και χομπίστες δημιουργοί – καλλιτέχνες πηγαίου ταλέντου), που όλοι τους, δημιουργούν χειροτεχνικά κοσμήματα και αντικείμενα  ή  που κάνουν καλλιτεχνική – εικαστική επεξεργασία  ή  και μεταποίηση αντικειμένων χρηστικού - διακοσμητικού ενδιαφέροντος δια των χειρών των  ή  που δημιουργούν έργα εικαστικών και πλαστικών τεχνών, με τη πιθανή πρόσθετη χρήση –υποστήριξη ηλεκτρονικών μέσων, προγραμμάτων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων - εφαρμογών στη παρουσίαση τους. Επακριβώς δε τα ανωτέρω ισχύουν για τους Έλληνες σχεδιαστές – δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό (design) κοσμημάτων και χρηστικών –διακοσμητικών αντικειμένων και την δημιουργία – κατασκευή τους με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας.

       Παράλληλα η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., έχει και ειδικό διαχρονικό σκοπό – αποστολή ``εθνικού χαρακτήρα``, που φιλοδοξεί με την παρουσία της σε μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις ιδιαίτερα στο εξωτερικό (όπως π.χ. στους Ολυμπιακούς αγώνες, στις Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες, σε διεθνή φεστιβάλ και εκθέσεις κινηματογράφου, πολιτισμού, τεχνών, αθλητισμού, τουρισμού, κ.ά.), να ενώσει δια μέσου της προβολής της δημιουργικής – καλλιτεχνικής δραστηριότητας, της επίλεκτης ομάδας των Ελλήνων Δημιουργών - καλλιτεχνών  της, την ``Μητέρα Ελλάδα`` με όλες τις χώρες του κόσμου και η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. να λειτουργεί ως ``πρέσβης καλής θέλησης, επικοινωνίας και προβολής του Ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού και των Ελληνικών τεχνών``, κτίζοντας έτσι με την ενεργή πολιτιστική διπλωματία της, διαχρονικές γέφυρες επικοινωνίας, φιλίας, συνεργασίας και πολιτισμικής προβολής για όλους τους Έλληνες δημιουργούς - καλλιτέχνες, τους αναγνωρισμένους ελληνικούς συλλόγους κοσμήματος, χειροτεχνίας, των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, τις περιφέρειες και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης διαφόρων πόλεων και περιοχών της Ελλάδας, με όλα τα κράτη του κόσμου και με τις αντίστοιχες πόλεις και φορείς στην αλλοδαπή που την φιλοξενούν.

       Η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. μπορεί να διενεργεί κάθε νόμιμη οικονομική, επιχειρηματική, εμπορική, τουριστική  ή  αναπτυξιακή δραστηριότητα προκειμένου να υποστηρίξει τους καθαρά Μη κερδοσκοπικούς σκοπούς της καθώς και την ευόδωση των Μη κερδοσκοπικών της δραστηριοτήτων εθνικά και διεθνώς, χωρίς να απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση, αλλά πάντα σύμφωνα με κάθε κανονιστική  ή  αδειοδοτική προϋπόθεση που εφαρμόζεται στις σχετικές δραστηριότητες (για παράδειγμα μέσω της εκτύπωσης των περιοδικών της έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, της παροχής κύκλου μαθημάτων - σεμιναρίων, της διοργανώσεως πολιτισμικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, εκδρομών, κλπ.), είναι όμως όλες ρητά Μη κερδοσκοπικές, έτσι ώστε τα τυχόν έσοδα να λειτουργούν αυτοχρηματοδοτικά για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της και επομένως καμία διανομή κερδών δε γίνεται προς τους εταίρους και τα μέλη της κατά τη διάρκεια της ζωής της  ή  κατά την εκκαθάριση και διάλυσή της.

       Aναλυτικότερα, οι σκοποί της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. που συνίσταται στην ανάπτυξη εθνικού και διεθνούς πολιτιστικού δικτύου Δημιουργών και της ανάδειξης εθνικών και διεθνών πολιτιστικών – κοινωνικών – επιμορφωτικών, τουριστικών και άλλων δράσεων είναι:

1). α)  H συνένωση και η συσπείρωση, η σύσφιξη σχέσεων, η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, της συναδερφικής αλληλεγγύης, ο υγιής ανταγωνισμός, η συνεργασία, η αλληλοεξυπηρέτηση και η δικτύωση μεταξύ των μελών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. Η προσπάθεια ριζικής αλλαγής νοοτροπίας του νεοέλληνα και η δημιουργική του θετική προσέγγιση – ροπή, σκέψη και ενασχόλησή του με τις χειροτεχνικές τέχνες, τις εικαστικές και πλαστικές τέχνες και ευρύτερα γενικώς με τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τον εθελοντισμό και την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειάς του. Η καλλιέργεια της εξωστρεφούς διάθεσης και στροφής του Έλληνα προς διεθνείς ορίζοντες ανάπτυξης και προοπτικής, της πρωτοβουλίας και της δημιουργικής εικαστικής πολιτικής. Η έρευνα, ο σχεδιασμός, η παραγωγή ιδεών, σχεδίων και χειροτεχνικών – εικαστικών έργων διάνοιας, η υλοποίηση και η αξιοποίηση καινοτόμων και πρωτότυπων ποιοτικών χειροτεχνικών δημιουργιών – έργων καλλιτεχνικής και τουριστικής προβολής χαρακτήρα γενικότε Η οργάνωση, η υποδομή και η ένθερμη συνειδητή αποφασιστική ενεργοποίηση  των μελών της να ανοίξουν μεμονωμένα  ή  συντονισμένοι ομαδικά τα δημιουργικά– καλλιτεχνικά και επαγγελματικά φτερά και ορίζοντές τους στη παγκόσμια καταναλωτική και καλλιτεχνική αγορά, μέσω του παρόντος Φορέα, με ποιοτικές, καινοτομικές, πρωτότυπες, κομψές και υψηλού επιπέδου αισθητικής δημιουργίες σε χειροτεχνικά κοσμήματα και χρηστικά – διακοσμητικά αντικείμενα (ακόμα και αυτών που δημιουργούνται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας), καθώς και σε εικαστικά - πλαστικών τεχνών καλλιτεχνικά έργα τους (πρωτότυπα και οι κάθε είδους αναπαραγωγές και καλλιτεχνικές εφαρμογές τους). H αναβίωση, η έρευνα – σχεδιασμός και η ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής ποιοτικής χειροτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής κοσμημάτων, χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων και των έργων εικαστικών - πλαστικών τεχνών σε πανελλαδικό επίπεδο που θα επιφέρει την ανύψωση του πνευματικού, ηθικού, οικονομικού, τουριστικού και πολιτιστικού επιπέδου της χώρας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της επιμόρφωσης των Ελλήνων.

    β) Η διαφύλαξη, η μελέτη, η προαγωγή και η διεκδίκηση, η προάσπιση και η διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Η προσωπική ανάπτυξη (σωματική, ψυχική, πνευματική) των ανθρώπων, την εναρμόνιση των ανθρώπων στο περιβάλλον (φυσικό, οικολογικό, οικογενειακό, κοινωνικό) και την ουσιαστική επικοινωνία, προσέγγιση και δημιουργική -καλλιτεχνική έκφραση των ανθρώπων μέσα από όλες τις μορφές τεχνών.

    γ)  Ο οργανωμένος και διαρκής συντονισμός και συγχρονισμός όλων ανεξαιρέτως των ενεργών μελών σε ένα οργανωμένο και δυναμικό Εθνικό συντονιστικό Φορέα, την ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.  Η από κοινού αντιμετώπιση των διαφόρων θεμάτων που απασχολούν τους Έλληνες δημιουργούς – καλλιτέχνες και η ανάληψη για όλες τις απαραίτητες και απαιτούμενες ενέργειες για την τεκμηριωμένη πνευματική, καλλιτεχνική και εμπορική κατοχύρωσή τους, καθώς και η μέγιστη αξιοποίηση και εφαρμογή των δημιουργιών – καλλιτεχνημάτων τους και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.

    δ)  Η διαρκής καταγραφή όλων των Ελλήνων δημιουργών –καλλιτεχνών χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων και των καλλιτεχνών έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών (δηλαδή όλους τους επαγγελματίες αλλά και όλους τους ερασιτέχνες – αυτοδίδακτους–χομπίστες πηγαίου ταλέντου) που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.  H ενεργός προστασία των Ελλήνων δημιουργών – καλλιτεχνών μελών της που ακολουθούν την εταιρεία, λειτουργούν και εκθέτουν νόμιμα υπό την αιγίδα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και καλόπιστα στις συναλλαγές, από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, θεωρούμενου ως αθέμιτου ανταγωνισμού και τη διακίνηση χειροτεχνικών κοσμημάτων – αντικειμένων, εικαστικών και έργων πλαστικών τεχνών των τρίτων φυσικών προσώπων  ή  ομάδων που κινούνται παράνομα και καταχρηστικά (χωρίς τις σχετικές άδειες  ή  χωρίς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται), μέσω του συστηματικού και μεθοδευμένου παραεμπορίου και με μεθόδους εσκεμμένης συστηματικής παραοικονομίας και φοροδιαφυγής τόσο στη πραγματική όσο και στην διαδικτυακή (internet) καταναλωτική αγορά.

    ε)   Η συλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, μελέτη, έκδοση και έκθεση πρωτότυπου αρχειακού υλικού, χειρόγραφου έντυπου, ηλεκτρονικού (όπως τηλεοπτικού, video), φωτογραφικού  ή  άλλου, που αφορά στα ελληνικά χειροτεχνικά κοσμήματα – αντικείμενα, τους ίδιους τους Έλληνες δημιουργούς –καλλιτέχνες, τις δημιουργίες – εικαστικά και πλαστικών τεχνών έργα τους και τα κάθε είδους τεκμήρια της ιστορικής διαδρομής και εν γένει παρουσίας τους.

    στ) Η αξιολόγηση, η πιστοποίηση και η καλλιτεχνική - οικονομική εκτίμηση των χειροτεχνικών κοσμημάτων, των χειροτεχνικών αντικειμένων και των έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών από τις αρμόδιες επιτροπές της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., καθώς επίσης η προστασία, η κατοχύρωση, η διαχείριση, η μεσιτεία και η αξιοποίηση – παραχώρηση - εφαρμογή των πνευματικών δικαιωμάτων των σχεδίων και των έργων του Έλληνα δημιουργού – καλλιτέχνη.

2). α)  Η οργανωμένη και συντονισμένη προβολή, διάδοση, παρουσίαση και προώθηση των Ελλήνων Δημιουργών –καλλιτεχνών χειροτεχνικών κοσμημάτων -αντικειμένων και έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών, καθώς και των Ελλήνων σχεδιαστών –δημιουργών που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό (design) κοσμημάτων και χρηστικών – διακοσμητικών αντικειμένων και την δημιουργία – κατασκευή τους με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με κάθε πρόσφορο μέσο.

    β)  Η ενεργή συμβουλευτική, οργανωτική και επιμέλειας υποστήριξη προς τουςΈλληνες δημιουργούς –καλλιτέχνες μέλη της, για την προβολή και την παρουσίαση των ατομικών συλλογών και εκθέσεών των (και των παράλληλων πιθανώς δρώμενων που θα γίνουν στον ίδιο χώρο με την έκθεσή τους) στην Ελλάδα  ή  το εξωτερικό, που τελούν υπό την αιγίδα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., σε ότι αφορά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε θέματος που εντάσσεται στη σφαίρα επιρροής της προβολής, επιμέλειας και παρουσίασης, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας, κλπ., με κάθε πρόσφορο μέσον.

    γ)  Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται τα παλιά παραδοσιακά επαγγέλματα, οι τέχνες που χάνονται και τα χειροτεχνικά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν. Σκοπός είναι να συγκεντρώσουμε τον πολύ σημαντικό αυτό Ελληνικό πλούτο και να το διασώσουμε μέσα από διάφορες δράσεις, επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές  ή  έστω απλά διατηρώντας ζωντανή τη γνώση, την παράδοση και τη λαογραφία. Ακόμα και όσοι απλά ενδιαφέρονται να μάθουν  ή  να μοιραστούν τις γνώσεις τους για τις πατροπαράδοτες τέχνες της Ελλάδας, για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνταν. Η δημιουργία ψηφιακού μουσείου στο διαδίκτυο αυτών των χειροτεχνικών αντικειμένων και της σχετικής χρήσης - ιστορίας τους.

    δ)  Η ίδρυση και λειτουργία των:  1) Διεθνούς ``Συνδέσμου φίλων διάδοσης του ελληνικού κοσμήματος και της ελληνικής χειροτεχνίας`` και 2) Διεθνούς ``Συνδέσμου φίλων διάδοσης των ελληνικών πλαστικών τεχνών``,  3) Ελληνο -Aμερικανικό κέντρο χειροτεχνίας και πλαστικών τεχνών (Τhe Hellenic-American Craft & Plastic Arts Society), 4) ``Καλλιτεχνικού επιμελητηρίου κοσμήματος, χειροτεχνίας, εικαστικών και πλαστικών τεχνών Βορείου Ελλάδος`` με έδρα τη Θεσσαλονίκη,Οι μεν Σύνδεσμοι και το ``Ελληνο -Aμερικανικό κέντρο χειροτεχνίας και πλαστικών τεχνών`` με έδρες που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση και που ρητά όλα θα πρόσκεινται και θα συνδέονται σε μόνιμη και ανέκκλητη βάση συνεργασίας, σκοπών και στόχων με την ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.  Όλα τα ανωτέρω αποτελούν σχεδιασμό στρατηγικού χαρακτήρα και μεγάλης πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αναπτυξιακής σημασίας και σύνδεσης του κοινωνικού ιστού με έργα και θεσμικά μέτρα για την ισχυρή εδραίωση και τη διαμόρφωση μακροχρόνιας πολιτικής της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό και καταστατικά θα αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια – μόνιμοι θεσμικοί συνεργάτες υπό την αιγίδα και την εποπτεία της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. Το δε Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης και την ιδρυτική σύμπραξη – μακρόπνοη και ουσιαστική συμμετοχική συνεργασία και ρόλο της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους ιδρυτικούς φορείς.

3). α)  Η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση επαγγελματικών και ειδικών πολιτιστικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης η διοργάνωση συν-διοργάνωση Biennale ή  Τriennale εκθεσιακού ή  και διαγωνιστικού χαρακτήρα με την συμμετοχή Ελλήνων και αλλοδαπών Δημιουργών – καλλιτεχνών και με τη συμμετοχή ως παράλληλες εκδηλώσεις – δρώμενα, κάθε άλλης μορφής των εφαρμοσμένων και των παραστατικών τεχνών. 

    β) Η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση κινητών εκθέσεων προβολής και προώθησης των Ελλήνων Δημιουργών χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων, έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με την υποστήριξη και εφαρμογή της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας, ήχου και εικόνας (οπτικοακουστική παρουσίαση – θέαμα), σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους.

    γ)  Η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων σύνθετης θεματολογίας σε όλη την ελληνική επικράτεια που συμπεριλαμβάνουν χειροτεχνικά κοσμήματα – αντικείμενα και έργα εικαστικών - πλαστικών τεχνών, υπαίθρια σεμινάρια και ποικίλα καλλιτεχνικά δρώμενα, είδη ανθοκομίας– κήπου, βιβλία, ελληνικά προϊόντα γαστρονομικού ενδιαφέροντος, μουσική, δημιουργικά παιχνίδια και δρώμενα για τα παιδιά, χορευτικά παραδοσιακά και μοντέρνα συγκροτήματα, παρουσιάσεις αγροτουρισμού, κλπ., σε πιθανή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της κάθε περιοχής.

    δ)  Η καθιέρωση και η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση ετήσιων και θεσμικών φεστιβάλ με την συμμετοχή Ελλήνων και αλλοδαπών Δημιουργών χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων, εικαστικών και πλαστικών τεχνών. Η θεσμική καθιέρωση και ο ετήσιος εορτασμός της ``Ημέρας του Ελληνικού Χειροτεχνικού Κοσμήματος``, της Ημέρας του Ελληνικού Χειροτεχνικού Αντικειμένου και της  Χειροτεχνίας`` καθώς επίσης και της ``Ημέρας των Ελληνικών πλαστικών τεχνών``.

    ε)   Η καθιέρωση και η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση υπαίθριας αγοράς χειροτεχνικών κοσμημάτων – αντικειμένων, εικαστικών και πλαστικών τεχνών, στα πάρκα και τις πλατείες – γειτονιές των πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών (θα επιλέγεται κάθε έτος το ``καλλιτεχνικό ελληνικό χωριό της χρονιάς``), με σκοπό την προσέγγιση ενδιαφέροντος για όλες γενικά τις τέχνες και την αφύπνιση – δραστηριοποίηση της νεολαίας, την καταπολέμηση της ενεργούς γήρανσης και την ανύψωση του πολιτιστικού, καλλιτεχνικού, τουριστικού επιπέδου της κάθε περιοχής.

    στ) Η καθιέρωση και η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση θεσμικής μεγάλης ετήσιας καλλιτεχνικής έκθεσης  και  ενός  ή  και δύο μόνιμων πρότυπων εκθεσιακών – καλλιτεχνικών πάρκων στη πόλη της Θεσσαλονίκης  ή  στους νομούς Χαλκιδικής και Πιερίας, με την φιλοξενία, την συνεργασία, την αρωγή και την στήριξη των Δήμων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου αρμοδίου φορέα του κράτους και των τοπικών επιχειρήσεων.  

4).  Η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων, οργανωμένων εορτοαγορών – παζαριών και δημοπρασιών για συγκεκριμένους ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (π.χ. για Α.Μ.Ε.Α, τους άστεγους, τα παιδιά, τις ανύπαντρες μητέρες, κλπ.) σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης παράλληλα, (με τη στήριξη και την έμπρακτη συμπαράσταση των πολιτών, επιχειρήσεων και σε συνεργασία  ή σε συν-διοργάνωση με υφιστάμενους φορείς) η συγκέντρωση, η προώθηση και η διανομή τροφίμων, ρούχων, βιβλίων και άλλων χρήσιμων ειδών για τους ίδιους σκοπούς στην Ελληνική επικράτεια   ή  στην αλλοδαπή με έμφαση σε αναπτυσσόμενες χώρες  ή  σε αυτές που δοκιμάζονται από κρίσεις.

 5). α) Ο σχεδιασμός, η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, παρουσιάσεων, συνεδρίων και ημερίδων, διαγωνισμούς τέχνης, η παροχή εργαστηριακών εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων χειροτεχνίας και όλων των άλλων ειδών -μορφών τεχνών και του πολιτισμού, η παροχή καλλιτεχνικών εργαστηρίων και κύκλου μαθημάτων, όλα για την κατάρτιση, την βελτίωση και την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών σε θέματα κοσμήματος, χειροτεχνίας, εικαστικών και πλαστικών τεχνών και πάσης άλλης φύσεως καλλιτεχνικής, όπως επίσης και σε διάφορα επίκαιρα ή  ειδικά θέματα του πολιτισμού, του τουρισμού, και της καθημερινότητας, καθώς και η εκπαίδευση – κατάρτιση – βελτίωση και επιμόρφωση, εφήβων και ενηλίκων με εξειδικευμένα σεμινάρια και παρουσιάσεις μεθόδων – τεχνικές δημιουργικότητας σε όλες τις μορφές τεχνών.                                                                                                        

     β) Η λειτουργία ανοικτού λαϊκού πανεπιστημίου, εξαμηνιαίας, μονοετούς, διετούς  ή και τριετούς φοίτησης που θα απευθύνεται σε πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικού - μορφωτικού επιπέδου, στα οποία θα διδάσκουν πανεπιστημιακοί και ειδικοί συνεργάτες σε θέματα που αφορούν τους κλάδους κατ`αρχάς των χειροτεχνικών κοσμημάτων –αντικειμένων και των εικαστικών - πλαστικών τεχνών και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες θεματικές ενότητες – κλάδους των τεχνών, του πολιτισμού, του τουρισμού, των επιστημών και της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις.

     γ)  Η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων  ή κύκλων μαθημάτων σε πραγματικές συνθήκες εργαστηρίου και εκμάθησης, κατάρτισης και βελτίωσης σε μεθόδους και τεχνικές δημιουργίας χειροτεχνικών κοσμημάτων – αντικειμένων, εικαστικών και πλαστικών τεχνών σε εφήβους, ενήλικες αλλά και για παιδιά με την σύμπραξη καλλιτεχνικών παιδαγωγών – δασκάλων. Επίσης η διοργάνωση κύκλου μαθημάτων καλών τεχνών (γραμμικό, σχέδιο, σκίτσο, κλπ.) με την παράλληλη εκμάθηση εφαρμογών και προγραμμάτων της τεχνολογίας της πληροφορικής, με την εισαγωγική ενημέρωση για την  αξιοποίηση της επικοινωνίας, μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων, κλπ.

     δ) Η συνεργασία με διεθνή οργανισμό επιμόρφωσης και την επίσημη αποκλειστική εκπροσώπησή του στην Ελλάδα από την ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., σε προγράμματα σπουδών (βοηθητικά ή συμπληρωματικά), σε σεμινάρια, e-learning, εξετάσεων και πιστοποίησης σε διάφορες ειδικότητες που σχετίζονται με τις τέχνες, που θα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους καλλιτέχνες, σπουδαστές, καθηγητές, επαγγελματίες (όλων των ειδικοτήτων), απ’ όλη την Ελλάδα και απ’ όλο τον κόσμο  και από οποιαδήποτε σχολή, να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία,  διπλώματα και πιστοποίηση, μόνο με εξετάσεις.

6).  α) η διάσωση και ανάδειξη εικαστικών και πλαστικών τεχνών έργων και συλλογών Ελλήνων δημιουργών - καλλιτεχνών, τα οποία ανήκουν στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης, καθώς επίσης και των έργων διαφόρων τάσεων της σύγχρονης καλλιτεχνικής ελληνικής παραγωγής με πρωτοποριακό και πειραματικό χαρακτήρα.

      β) πρωτοβουλίες και δράσεις για την προαγωγή της αισθητικής καλλιέργειας και της καλλιτεχνικής παιδείας του Έλληνα.

      γ) η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και δράσεις σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της σύγχρονης τέχνης και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

7).  Ετήσιες επιβραβεύσεις και αναγνώριση της προσπάθειας του Έλληνα Δημιουργού.

8).  α) Εκδόσεις βιβλίων, λευκωμάτων, εφημερίδας (newsletter), πολιτιστικών, τουριστικών - ενημερωτικών εντύπων και χαρτών δημοτικών διαμερισμάτων πόλεων  ή περιοχών και η παραγωγή ποικίλων αναμνηστικών δώρων.

     β) H συγκρότηση και η έκδοση εργο-βιογραφικών καταλόγων και φωτογραφικών καταλόγων (art books) των Ελλήνων δημιουργών – καλλιτεχνών.

     γ) Η παραγωγή – αναπαραγωγή και προώθηση ηλεκτρονικών συμπάκτων δίσκων (DVD) και ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books), με περιεχόμενο τις δράσεις και  ποικίλα θέματα από τους διάφορους σκοπούς της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

     δ) Η επιλογή σχεδίων - δημιουργιών, η ανάθεση κατασκευής εκτέλεσης φασόν, η παραγωγή, η προώθηση και η διάθεση χειροτεχνικών κοσμημάτων, χρηστικών -και διακοσμητικών αντικειμένων  ή  και αυτών που δημιουργούνται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας, καθώς και επίσης

και των αναπαραγωγικών εκτυπωτικών αντιγράφων τους, (όπως π.χ. μεταξοτυπίες, αφίσες, αριθμημένα αναμνηστικά αντίγραφα, κλπ.) από πρωτότυπα έργα εικαστικά και πλαστικών τεχνών, με ετικέτα που θα φέρουν το σήμα –λογότυπο της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

        ε) η κατασκευή, η διαχείριση και η αξιοποίηση ηλεκτρονικών ιστοσελίδων –ψηφιακές πλατφόρμες στο διαδίκτυο, με θέματα της χειροτεχνικής, των κοσμημάτων, των χρηστικών – διακοσμητικών αντικειμένων, της μοντέρνας - σύγχρονης και της λαϊκής – παραδοσιακής τέχνης, των εικαστικών και των πλαστικών τεχνών και  γενικότερα της καλλιτεχνικής και τουριστικής προβολής της Ελλάδας. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και η δημιουργία σχετικής διαδικτυακής πύλης στο διαδίκτυο (portal) για την ενημέρωση του κοινού μέσω του διαδικτύου (Internet), η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων - ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την προώθηση των προγραμμάτων, τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες τις δράσεις και της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων  ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου που σχετίζεται με το ιστορικό, πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και τουριστικό αποθεματικό της Ελλάδας, όπως παραδείγματος χάριν αρχαίες πόλεις – αρχαιολογικούς χώρους –μνημεία –μουσεία - συλλογές, λαογραφία, λογοτεχνία – συγγραφείς, δημιουργοί και καλλιτέχνες, λαϊκά δρώμενα – πανηγύρια, θεατρικές παραστάσεις, περιβαλλοντικά - τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία της φύσης καθώς και με τη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική πραγματικότητα και σε όλες τις μορφές τεχνών γενικότερα.

9).  α) Η μόνιμη συμμετοχή και η διαχρονική συνεργασία της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και δράσεις του Μη Κερδοσκοπικού Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ``Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ`` με θέματα ελεύθερα ή συγκεκριμένα –ειδικά, καθώς επίσης και η συμμετοχή της σε επιλεγμένες εκθέσεις, εκδηλώσεις, φεστιβάλ, εικαστικούς χώρους και διαγωνισμούς τρίτων φορέων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

     β) Ο σχεδιασμός, η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  συν-διοργάνωση οπτικοακουστικών θεαμάτων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μουσικοθεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών αφιερωμάτων – προβολών καθώς και ποιητικών και λογοτεχνικών βραδιών – βιβλιοπαρουσιάσεων, χορού και μουσικών εκδηλώσεων, τουριστικών παρουσιάσεων, η διοργάνωση συνεστιάσεων και συναντήσεων επικοινωνίας Ελλήνων και αλλοδαπών συμμετεχόντων σε πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, καθώς και διάφορες μελετητικές, ερευνητικές, εθελοντικές ομάδες και επιτροπές με αποδέκτες όλους, χωρίς διακρίσεις.

     γ) Η συνεργασία με τη σχολή Πλαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με το τμήμα του Ελληνικού πολιτισμού του Ανοικτού Ελληνικού Πανεπιστημίου και τους φοιτητές–αποφοίτους των  ή  άλλες παρεμφερείς σχολές της Ελλάδας, με σκοπό τηνσυν-διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων με τρέχουσες συζητήσεις και ιδέες στη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό, την δημιουργία κινήτρων καλλιτεχνικής έρευνας, ζύμωσης, συνεργασίας, ανάπτυξης, προώθησης, προβολής και ανάδειξης στους φοιτητές και αποφοίτους.  Επίσης τον συνεχή πειραματισμό τους σε εναλλακτικές καινοτoμίες, anant-garde και πειραματικές μορφές τέχνης, προκειμένου να ενθαρρύνει τόσο νέες προσεγγίσεις για τις πλαστικές και τις εικαστικές τέχνες και να προωθήσει την ιδέα της τέχνης ως « ριζοσπαστική και μόνο παρεμπιπτόντως αισθητική » με τη σύμπραξη μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας, οπτικο-ακουστικών ερεθισμάτων και με παράλληλες εκδηλώσεις – δρώμενα κάθε άλλης μορφής των εφαρμοσμένων και των παραστατικών τεχνών. 

     δ) Τη σύσταση γραφείου διασύνδεσης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας ανά τον κόσμο και την διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος για ανταλλαγές στη διευκόλυνση φιλοξενίας μεταξύ των δημιουργών – καλλιτεχνών, μελών μας.

10).   α) Η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  συν-διοργάνωση και η πραγματοποίηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλλιτεχνικών - επιχειρηματικών αποστολών, επισκέψεις και συμμετοχές σε κλαδικές εμπορικές, εικαστικές, καλλιτεχνικές και τουριστικές εκθέσεις, σε πανεπιστημιακές έδρες και ανώτερα ιδρύματα χειροτεχνίας, εικαστικών και πλαστικών τεχνών, σε   διεθνείς συναντήσεις και συνέδρια, φεστιβάλ και τοπικές γιορτές, καθώς επίσης η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών – πολιτιστικών εκδρομών και ξεναγήσεων. Επίσης ή συμμετοχή   σε καλλιτεχνικά – εικαστικά παζάρια, φεστιβάλ, εικαστικές εκθέσεις, γιορτές και παζάρια (bazaars)   δημιουργών – καλλιτεχνών και αγροτουρισμού στην αλλοδαπή, που διοργανώνονται από τους εκεί  τοπικούς φορείς.

     β) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την προώθηση του εκπαιδευτικού, οικολογικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού, εναλλακτικού τουρισμού και αγροτουρισμού με την πραγματοποίηση οργάνωσης αυτοτελώς ή  σε συν-διοργάνωση εκδρομών και ξεναγήσεων σε μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού με ιστορική σημασία για την ανάδειξη της ελληνικής ρίζας, της ιστορίας και του πολιτισμού του κάθε τόπου με την συνδρομή, την προβολή και την παρουσίαση όλων των χειροτεχνικών, εικαστικών, καλλιτεχνικών στοιχείων, καθώς και των ελληνικών εφαρμοσμένων και των παραστατικών τεχνών με κάθε πρόσφορο μέσο, σε πιθανή και αγαστή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της κάθε περιοχής.   

      γ) Παρεμβάσεις εικαστικές και δράσεις καλλιτεχνικής και αισθητικής φύσεως σε υποβαθμισμένες περιοχές της Βορείου Ελλάδος, αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση.

      δ) Η πραγματοποίηση αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα από εθελοντές σε τοπικό  ή  πανελλαδικό επίπεδο και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: βάψιμο, εικαστικές παρεμβάσεις και συντήρηση σε σχολεία –  νοσοκομεία, υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών, δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η διοργάνωση δράσης ανταλλαγής χρήσιμων ειδών, κ.ά.

      ε) Η συμβολή της χειροτεχνικής δημιουργίας στη καταπολέμηση της άνοιας και τη τη στήριξη ατόμων που αναρρώνουν  ή  αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα  ή  είναι στο στάδιο της ενεργούς γήρανσης με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, δράσεων και σχετικής ενημερωτικής καμπάνιας οικολογικής και κοινωνικής ευαισθησίας. 

      στ) Η παροχή υπηρεσιών και δράσεων εθελοντικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

      ζ) Αξιοποίηση και εφαρμογή των διαφόρων υλικών προς ανακύκλωση για τη δημιουργία χειροτεχνικών κοσμημάτων - αντικειμένων καθημερινής χρήσης και έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών, με τη διοργάνωση  ή συν-διοργάνωση εκδηλώσεων, δράσεων και σχετικής ενημερωτικής καμπάνιας. 

 11). Η προαγωγή, η προώθηση και η διάδοση των ποιοτικών ελληνικών χειροτεχνικών κοσμημάτων, των χειροτεχνικών αντικειμένων, όπως επίσης και αυτών που γίνονται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας, καθώς και των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, ως αναπόσπαστο εργαλείο παρουσίασης, προώθησης και ανάδειξης της τουριστικής προβολής της Ελλάδας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του πολιτισμού, της παιδείας, του τουρισμού και της τουριστικής βιομηχανίας και των ελληνικών και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης – πληροφόρησης, με κάθε πρόσφορο μέσο.

 12). Η προαγωγή, η προώθηση και η διάδοση του ενδιαφέροντος των παιδιών (της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους δασκάλους, εκπαιδευτικούς, τους συλλόγους γονέων – κηδεμόνων και τους φορείς όλων των βαθμίδων της ελληνικής εκπαίδευσης) καθώς και των φοιτητών - αποφοίτων των ανθρωπιστικών επιστημών, με στόχο τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά για την δημιουργία χειροτεχνικών κοσμημάτων – αντικειμένων, τη ζωγραφική και τις κατασκευές πλαστικών τεχνών με ανακύκλωση υλικών, (με την υποστήριξη παράλληλων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων, ποίηση, κλπ.) στο προαύλιο των σχολείων, απαραίτητα για την αναγκαία ανάπτυξη καλλιτεχνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά. Με τον τρόπο αυτόν εκφράζεται η δημιουργικότητα των παιδιών και αποκαλύπτονται οι κλίσεις και οι δεξιότητές τους.

 13). α) Η διοργάνωση αυτοτελώς  ή  σε συν-διοργάνωση με υφιστάμενους φορείς περιόδου διεθνούς θερινής κατασκήνωσης και η ίδρυση – λειτουργία μόνιμου διεθνούς καλλιτεχνικού χωριού δημιουργικής έκφρασης, δημιουργικότητας και απασχόλησης παιδιών, νέων και οικογενειών.

       β) Η προώθηση μορφωτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών με άλλες χώρες και η αμοιβαία φιλοξενία Ελλήνων και αλλοδαπών δημιουργών για την ανάπτυξη της φιλίας - συνεργασίας, της δημιουργικής – καλλιτεχνικής ανάπτυξης, της μεταφοράς πολιτισμού, του τουρισμού και της σχετικής χειροτεχνικής και καλλιτεχνικής τεχνογνωσίας.

       γ)  η λειτουργία σχολής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. που αποτελεί ένα πρωτοποριακό και δυναμικό εργαστήριο άτυπης εκπαίδευσης για νέους και ενήλικες.

       δ)  η λειτουργία κέντρου εκπαίδευσης των μελών της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. σε ειδικά διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο με την διοργάνωση πάσης φύσεως σεμιναρίων εκπαίδευσης - βελτίωσης - κατάρτισης και εξειδίκευσης όπως παραδείγματος χάριν σε Η/Υ και προγράμματα - εφαρμογές, ταχύρρυθμη εκμάθηση (επικοινωνία – συνεννόηση) ξένης γλώσσας, οργάνωσης και διοίκησης γραφείου – εργαστηρίου, αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, περί εξωστρέφειας και δημοσίων σχέσεων, κλπ.

       ε)  η δημιουργία εκθετηρίων - καταστημάτων σε διάφορα μέλη της Ελληνικής επικράτειας και στο εξωτερικό, τα οποία προβάλουν, διαθέτουν και προωθούντα χειροτεχνικά κοσμήματα – αντικείμενα, (ακόμα και αυτών που δημιουργούνται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας), τα εικαστικά έργα και τις πλαστικές τέχνες Ελλήνων δημιουργών – καλλιτεχνών, με την παραχώρηση, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας, της εμπορικής αξιοποίησης του σήματος – λογότυπου της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. σε τρίτους. 

      στ) η σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών που: α) δραστηριοποιείται στην έρευνα, μελέτη, σχεδιασμό και την εφαρμογή προτάσεων για την πρωτότυπη και άρτια αισθητική και διακοσμητική παρουσίαση και τον σωστό « φωτισμό » και τη σκίαση των χειροτεχνικών κοσμημάτων – αντικειμένων και των έργων εικαστικών -πλαστικών τεχνών των Ελλήνων δημιουργών - καλλιτεχνών, και   β) για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτότυπης αισθητικής « συσκευασίας » ανάλογη με την προσωπικότητα και το ύφος του Δημιουργού, προς το καταναλωτικό κοινό.

 14). Η σύσταση, η οργάνωση και λειτουργία ``κυψέλης χειροτεχνικής, εικαστικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης και ανάδειξης των δημιουργικών - καλλιτεχνικών δεξιοτήτων `` που αποτελείται από Νέους Έλληνες πρωτοεμφανιζόμενους ταλαντούχους Δημιουργούς - καλλιτέχνες και όλους τους Έλληνες ερασιτέχνες πηγαίου ταλέντου – χομπίστες και αυτοδίδακτους, που αποσκοπεί στη δημιουργική ζύμωση, την έρευνα και εκμάθηση της τέχνης που τους αρέσει και επιθυμούν να εκφραστούν στον ελεύθερο χρόνο τους, την ενθάρρυνση και την παρακίνηση γενικότερα των νέων και την παράλληλη καλλιέργεια και παρουσίαση της καλλιτεχνικής και δημιουργικής ανησυχίας, φαντασίας και ανάπτυξής τους. Η υποστήριξη όλων αυτών συνίσταται με την εντατική εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την κατάρτιση, την βελτίωση, την συμβουλευτική κατεύθυνση, την προώθηση, την ψυχική καλλιτεχνική ευφορία τους, την δημιουργική προβολή και την καλλιτεχνική έκφρασή τους μέσω των εκδηλώσεων της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. (ως δόκιμα μέλη της), καθώς επίσης και την ένταξή τους, όσων επιθυμούν στον στίβο του ``επιχειρείν`` για να αναπτύξουν τις χειροτεχνικές – καλλιτεχνικές επιχειρηματικές  ιδέες τους, με την ίδρυση στο μέλλον ατομικής επιχείρησης  ή  καλλιτεχνικού εργαστηρίου  ή  συνεταιρισμού στην ελληνική επικράτεια  ή  την συνεργασία τους με τους νυν επαγγελματίες του κλάδου. Για αυτή την ομάδα των μελών διοργανώνονται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα γιορτές ``έκφρασης, προβολής και δημιουργικότητας``  ή  και εορτοαγορές - παζάρια (bazaar) προβολής και προώθησης των δημιουργιών – καλλιτεχνημάτων τους, υπό την αιγίδα της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., τηρώντας όμως και συμμορφούμενοι από τα δόκιμα μέλη ενδελεχώς όλες οι ισχύουσες σχετικές φορολογικές διατάξεις και με τους εκάστοτε σχετικούς κανονισμούς – όρους της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. για αυτές τις εκδηλώσεις.                             

15).  Η παροχή δωρεάν συμβουλευτικής επαγγελματικής ενημέρωσης και καθοδήγησης (για ζητήματα προβολής, τύπου, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, διαφημιστικά, εμπορικά, οργανωτικά, φοροτεχνικά, χρηματοδότησης και νομικά θέματα) και κάθε άλλης τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και σύστασης στα μέλη της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.               

16). α) η δημιουργία και η λειτουργία εκθεσιακού χώρου πολλαπλών χρήσεων, που εκτός όλων των άλλων μπορεί να συμπεριλαμβάνει και αναψυκτήριο (κυλικείο), προβολή κινηματογράφου, χορού και θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, εκθέσεις (χώρος τέχνης) για περιοδικές και μόνιμες συλλογές Ελλήνων και αλλοδαπών δημιουργών –καλλιτεχνών, βιβλιοθήκη εντύπων, βιβλίων και περιοδικών σχετικά με τις τέχνες, στούντιο επεξεργασίας μοντάζ και λειτουργίας διαδικτυακής τηλεόρασης - ραδιοφώνου, κ.ά.

β) την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης, αναπαλαίωσης, φρεσκαρίσματος και μεταποίησης αντικειμένων - έργων.

γ) την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου εκμάθησης και επιμόρφωσης με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας.

δ) την οργάνωση εργαστηρίων παραγωγής οπτικο-ακουστικών έργων τέχνης (ιδίως βίντεο, ψηφιακές εικόνες) με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας

ε) την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου σχεδιασμού, δημιουργίας –κατασκευής χειροτεχνικών κοσμημάτων και αντικειμένων, εικαστικών έργων και πλαστικών τεχνών στη πόλη της Θεσσαλονίκης.

στ) η λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού (web radio–ΤV), η παραγωγή, το μοντάζ, η αναμετάδοση και η αξιοποίηση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, ώστε να προβάλλονται οι δραστηριότητες της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. και οι Έλληνες Δημιουργοί – μέλη της, καθώς και άλλα θέματα ειδικού ενδιαφέροντος – αφιερώματα.

ζ) η σύσταση και λειτουργία πρατηρίου πώλησης πρώτων υλών και εξαρτημάτων απαραίτητα για τα χειροτεχνικά κοσμήματα – αντικείμενα, τα εικαστικά έργα και τις πλαστικές τέχνε 

η) ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η παραγωγή χειροτεχνικών κοσμημάτων –αντικειμένων (ακόμα και αυτών που δημιουργούνται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας) και διάφορων άλλων βιοτεχνικών αναμνηστικών - τουριστικών προϊόντων της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. που σκοπό έχουν την υποστήριξη της προβολής, την διάδοσης και την προώθησης όλων των σκοπών της, καθώς και της ιστορίας – λαογραφίας της ``Μακεδονίας – Μέγας Αλέξανδρος και του Ελληνισμού``εν γένει.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

17). Η πλήρης αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) και εν γένει του διαδικτύου με την δημιουργία, κατασκευή, εφαρμογή και αξιοποίηση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιστοσελίδων, προγραμμάτων και εφαρμογών (όπως π.χ. ηλεκτρονικών καταστημάτων – eshops), καθώς και η δημιουργία σχετικής δικτυακής πύλης για την προβολή, παρουσίαση, διάδοση, ανάδειξη, διάχυση, μεσιτεία, διάθεση, πώληση και την ανταλλαγή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, της Ελληνικής δημιουργίας χειροτεχνικών κοσμημάτων – αντικειμένων (ακόμα και αυτών που δημιουργούνται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας) και των έργων εικαστικών και πλαστικών τεχνών και επιπλέον της Ελλάδας γενικότερα σε πολιτιστικό, λαογραφικό, ιστορικό, τουριστικό και γαστρονομικό επίπεδο.                                                                                                                                                  

18). Χάραξη σχεδιασμού, επικοινωνίας και η υλοποίηση δράσης για την δημιουργία προσέγγισης, φιλίας, ομάδας, συναδέλφωσης και γέφυρες ποικίλων μορφών συνεργασίας των Ελλήνων Δημιουργών -καλλιτεχνών με Δημιουργούς χειροτεχνικών κοσμημάτων – αντικειμένων, (ακόμα και αυτών που δημιουργούνται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας) εικαστικών και πλαστικών τεχνών από την Βαλκανική χερσόνησο, την νοτιοανατολική Μεσόγειο, την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και τη Νότια –κεντρική Ιταλία και παράλληλα μέσω του διαδικτύου και εκδηλώσεων με τους δημιουργούς – καλλιτέχνες και από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, ως ``συνδεδεμένα μέλη του εξωτερικού`` της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.

19) Η δημιουργία και η σύσταση ομάδας βιωματικού εθελοντισμού νεολαίας (εθελοντές) που με την κατάλληλη εκπαίδευσή τους θα έχουν την ικανότητα να υποστηρίξουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

20) H δημιουργία και η σύσταση εσωτερικών εθελοντικών ομάδων από τα ενεργά μέλη της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. που έχουν ομοειδή ενδιαφέροντα, όπως π.χ. ανθοδετική, ελληνική γαστρονομία, συγγραφή έργων λόγου και ποίησης, φωτογραφία και video, συμμετοχή σε χορευτικό σχήμα, μουσικό, θεατρικό  ή  χορωδιακό σχήμα, έρευνα και μελέτη λαογραφίας – παράδοσης, ιστορίας και αρχαιολογίας, σκάκι, μόδα, κλπ. Κατά την διεξαγωγή εκδηλώσεων της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. οι ομάδες αυτές μπορούν να συμμετέχουν και να παρουσιάζουν τα έργα – δρώμενά τους.

21) Να αγοράζει, μισθώνει  ή  να εκμισθώνει – υπομισθώνει κινητά  ή  και ακίνητα(ολόκληρα ή τμήματα αυτών) εφόσον αυτά θα είναι απαραίτητα για την πραγμάτωση των σκοπών της.

22) α) Η κατασκευή και η λειτουργία ειδικού κλειστού μουσείου - κιβωτού - καταφυγίου για το  μέλλον (κλεισμένης "Χρονοκάψουλας Ελλήνων Δημιουργών`), με μόνιμη έδρα τη Θεσσαλονίκη και με εντολή να ανοίγει κάθε εκατό (100) χρόνια, με σκοπό οι επόμενες γενιές να έχουν στην οπτική κατοχή τους ιστορικά αρχεία και  ντοκουμέντα, σχετικά με της κάθε περιόδου χειροτεχνικές δημιουργίες κοσμήματα– αντικείμενα και έργα εικαστικών και πλαστικών τεχνών των απλών και γνωστών Ελλήνων δημιουργών – καλλιτεχνών, με τη συνοδεία γραπτών και οπτικο-φωνητικών μηνυμάτων τους.

       β) πρωτοβουλία για την κατασκευή ειδικού κλειστού μουσείου -κιβωτού –καταφυγίου (κλεισμένης ``Χρονοκάψουλας Ελλήνων Δημιουργών``), που θα εμπεριέχει την ιστορία, οπτικο-φωνητικά ψηφιακά μηνύματα και βιβλιοθήκη της ελληνικής δημιουργίας - πολιτισμού και θα τεθεί σε διαστημική τροχιά  ή  σε άλλες διαστημικές εφαρμογές σε συνεργασία με τους όλους τους αρμόδιους ελληνικούς και αλλοδαπούς φορείς και τα κέντρα αποστολών εξερεύνησης του διαστήματος.    

 

 

 


Επαφή

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Χειροτεχνικών αντικειμένων, Εικαστικών & Πλαστικών Τεχνών (ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.)

Παύλου Μελά 22
Θεσσαλονίκη
Mακεδονία, Ελλάδα
Τ.Κ. 54622


Τ / F : (0030)- 23140.05358
6906.872960