Oι ΣΚΟΠΟΙ μας

       Οι Σκοποί της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., είναι Εθνικοί και Διεθνείς, άκρως πολιτιστικοί - καλλιτεχνικοί, κοινωφελείς, αναπτυξιακοί, κοινωνικοί, ανθρωπιστικοί, φιλανθρωπικοί, εκπαιδευτικοί – επιμορφωτικοί και τουριστικοί, με κύριο χαρακτηριστικό την διάδοση, την καλλιέργεια και την υποστήριξη κάθε μορφής των τεχνών που δημιουργούνται δια των ανθρώπινων χειρών και παράλληλα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού, με την κοινοποίηση, την διάδοση, την προβολή και την προώθηση αυτών σε ευρύτερο κοινό σε παγκόσμια κλίμακα, πάντοτε όμως ρητά και μόνον επί Μη κερδοσκοπικής βάσης.

       Ειδικότερα αφορούν στη διατήρηση, τη συντήρηση, την αναβίωση, την υποστήριξη, την προαγωγή, την τόνωση, την διάδοση, την ανάπτυξη, την παρουσίαση, την προβολή, και την ανάδειξη του Ελληνικού κοσμήματος, της Ελληνικής χειροτεχνικής (αρχαίας, κλασσικής και μοντέρνας - σύγχρονης) δημιουργίας χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων και κατασκευών (ακόμα και αυτών που δημιουργούνται με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας), της ελληνικής παραδοσιακής και σύγχρονης λαϊκής τέχνης και των Ελληνικών σύγχρονων δημιουργιών - έργων των εικαστικών και των πλαστικών τεχνών, με κάθε πρόσφορο μέσο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

       Παράλληλα η ενίσχυση, η ανάδειξη και προβολή ελληνικών πολιτιστικών ρευμάτων ή  νοοτροπιών, η προσέγγιση, έρευνα και παρουσίαση τους, η στήριξη της ελευθερίας και της ανεξάρτητης έκφρασης του δημιουργού – καλλιτέχνη και η ανάπτυξη εν γένει κάθε δραστηριότητας που συμβάλλει στην εξέλιξη των τεχνών και επιστημών και στην προβολή όλων των μορφών τέχνης που δημιουργούνται δια των ανθρώπινων χειρών και παράλληλα στην προβολή, τη διάδοση, την προώθηση και την ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού.

       Επίσης ταυτόχρονα στην οργανωμένη παρουσίαση, προώθηση, προβολή και ανάδειξη των Ελλήνων Δημιουργών και Καλλιτεχνών, καθώς και την συμβουλευτική, την εκπαιδευτική, την επιμορφωτική και την επιχειρηματική καθοδήγηση, στήριξη και ανάπτυξη αυτών, ιδιαίτερα δε των Νέων πρωτοεμφανιζόμενων ταλαντούχων Ελλήνων δημιουργών - καλλιτεχνών και των Ελλήνων σχεδιαστών (designers) χειροτεχνικών κοσμημάτων, χρηστικών και διακοσμητικών χειροτεχνικών αντικειμένων, όπως επίσης παράλληλα και των Eλλήνων αυτοδίδακτων φυσικών προσώπων (ερασιτέχνες και χομπίστες δημιουργοί – καλλιτέχνες πηγαίου ταλέντου), που όλοι τους, δημιουργούν χειροτεχνικά κοσμήματα και αντικείμενα  ή  που κάνουν καλλιτεχνική – εικαστική επεξεργασία  ή  και μεταποίηση αντικειμένων χρηστικού - διακοσμητικού ενδιαφέροντος δια των χειρών των  ή  που δημιουργούν έργα εικαστικών και πλαστικών τεχνών, με τη πιθανή πρόσθετη χρήση –υποστήριξη ηλεκτρονικών μέσων, προγραμμάτων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων - εφαρμογών στη παρουσίαση τους.                                                   Επακριβώς δε τα ανωτέρω ισχύουν για τους Έλληνες σχεδιαστές – δημιουργούς που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό (design) κοσμημάτων και χρηστικών –διακοσμητικών αντικειμένων και την δημιουργία – κατασκευή τους με τις αναπαραγωγικές μεθόδους της χύτευσης και της μεταλλοτεχνίας.

       Παράλληλα η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ., έχει και ειδικό διαχρονικό σκοπό – αποστολή ``εθνικού χαρακτήρα``, που φιλοδοξεί με την παρουσία της σε μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις ιδιαίτερα στο εξωτερικό (όπως π.χ. στους Ολυμπιακούς αγώνες, στις Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες, σε διεθνή φεστιβάλ και εκθέσεις κινηματογράφου, πολιτισμού, τεχνών, αθλητισμού, τουρισμού, κ.ά.), να ενώσει δια μέσου της προβολής της δημιουργικής – καλλιτεχνικής δραστηριότητας, της επίλεκτης ομάδας των Ελλήνων Δημιουργών - καλλιτεχνών  της, την ``Μητέρα Ελλάδα`` με όλες τις χώρες του κόσμου και η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. να λειτουργεί ως ``πρέσβης καλής θέλησης, επικοινωνίας και προβολής του Ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού και των Ελληνικών τεχνών``, κτίζοντας έτσι με την ενεργή πολιτιστική διπλωματία της, διαχρονικές γέφυρες επικοινωνίας, φιλίας, συνεργασίας και πολιτισμικής προβολής για όλους τους Έλληνες δημιουργούς - καλλιτέχνες, τους αναγνωρισμένους ελληνικούς συλλόγους κοσμήματος, χειροτεχνίας, των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, τις περιφέρειες και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης διαφόρων πόλεων και περιοχών της Ελλάδας, με όλα τα κράτη του κόσμου και με τις αντίστοιχες πόλεις και φορείς στην αλλοδαπή που την φιλοξενούν.

       Η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. μπορεί να διενεργεί κάθε νόμιμη οικονομική, επιχειρηματική, εμπορική, τουριστική  ή  αναπτυξιακή δραστηριότητα προκειμένου να υποστηρίξει τους καθαρά Μη κερδοσκοπικούς σκοπούς της καθώς και την ευόδωση των Μη κερδοσκοπικών της δραστηριοτήτων εθνικά και διεθνώς, χωρίς να απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση, αλλά πάντα σύμφωνα με κάθε κανονιστική  ή αδειοδοτική προϋπόθεση που εφαρμόζεται στις σχετικές δραστηριότητες (για παράδειγμα μέσω της εκτύπωσης των περιοδικών της έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, της παροχής κύκλου μαθημάτων - σεμιναρίων, της διοργανώσεως πολιτισμικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, εκδρομών, κλπ.), είναι όμως όλες ρητά Μη κερδοσκοπικές, έτσι ώστε τα τυχόν έσοδα να λειτουργούν αυτοχρηματοδοτικά για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της και επομένως καμία διανομή κερδών δε γίνεται προς τους εταίρους και τα μέλη της κατά τη διάρκεια της ζωής της  ή  κατά την εκκαθάριση και διάλυσή της.

       Aναλυτικότερα, οι σκοποί της ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. που συνίσταται στην ανάπτυξη εθνικού και διεθνούς πολιτιστικού δικτύου Δημιουργών και της ανάδειξης εθνικών και διεθνών πολιτιστικών – κοινωνικών – επιμορφωτικών, τουριστικών και άλλων δράσεων είναι:  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. : www.eneldi.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ. έχει δεσμευτεί στο είναι ο μεγαλύτερος βαθύς μετασχηματισμός στη χώρα της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Χειροτεχνικών αντικειμένων, Εικαστικών και Πλαστικών Τεχνών στην Ελλάδα. Η δέσμευσή μας είναι να παραμείνουμε σταθεροί στις αξίες μας και να οικοδομήσουμε  έναν καλύτερο με ``προοπτική``Ελληνικό δημιουργικό κόσμο. Εάν επιθυμείτε να βοηθήσετε και να συμβάλετε στον αγώνα μας προσφέρουμε ποικίλους τρόπους συμμετοχής. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες και να ξέρετε εκτιμούμε κάθε συνεισφορά που θέλετε να κάνετε.

Δωρεά

Μάθετε πώς μπορείτε να συμβάλετε με δωρεές.

Εθελοντισμός

Μάθετε πώς μπορείτε να συμβάλετε μέσω του εθελοντισμού.

 


Φόρμα συμμετοχής

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις παρακάτω πληροφορίες:Επαφή

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Χειροτεχνικών αντικειμένων, Εικαστικών & Πλαστικών Τεχνών (ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.)

Παύλου Μελά 22
Θεσσαλονίκη
Mακεδονία, Ελλάδα
Τ.Κ. 54622


Τ / F : (0030)- 23140.05358
6906.872960