Δωρεά

Η eneldi.gr λαμβάνει οικονομική υποστήριξη από εθνικά και διεθνή ταμεία για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των σχεδίων της. Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε με συμμάχους μας, οργανώσεις και άτομα που είναι πρόθυμα να κάνουν δωρεές για να βοηθήσουν τον σκοπό μας. Οι δωρεές μπορούν να γίνουν είτε δημόσια είτε ανώνυμα, και αποτελούν ζωτικό στοιχείο που μας επιτρέπει να διευρύνουμε το πεδίο της κάλυψης για τις δραστηριότητές μας.

Σας ευχαριστούμε για τη δωρεά σας στη eneldi.gr. Με αυτό βοηθάτε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων του οργανισμού μας.

Δεδομένου ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε τη φιλανθρωπική συμβολή σας στην οργάνωση μας, μπορεί να θεωρηθεί ως αφαιρετικό στη φορολογία.


Επαφή

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Χειροτεχνικών αντικειμένων, Εικαστικών & Πλαστικών Τεχνών (ΕΝ.ΕΛ.ΔΗ.)

Παύλου Μελά 22
Θεσσαλονίκη
Mακεδονία, Ελλάδα
Τ.Κ. 54622


Τ / F : (0030)- 23140.05358
6906.872960